Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниТОП новини

Проект за компостиране в общините на Разград

„На финалната права сме на ключовия за областта проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, и можем да си пожелаем да сме здрави, за да го приключим успешно и да имаме още много общи инициативи за благото на жителите на областта“. Това заяви пред участниците в информативната пресконференция по проекта заместник-кметът на Разград Добрин Добрев. Бенефициент на проекта е Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Разград(РСУО-Разград), в което участват и седемте общини в областта. Техни представители – кметове и заместник-кметове, се включиха и в събитието вчера.

Напредъкът по проекта бе представен от неговия ръководител Недим Тахиров, началник на отдел „Опазване на околната среда“ в Община Разград.

Проектът е на обща стойност 13 563 028,56 лв., от които 7 302 398,36 лв. са европейско финансиране, 1 288 658,52 лв. е националното финансиране, а 4 971 971,68 лв. е финансовият принос от страна на бенефициента и партньорите. Генерална цел на проекта е намаляване на количеството депонирани отпадъци в общините чрез изграждане на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци. Сред специфичните цели е да се осигури необходимата инфраструктура за увеличаване на количеството разделно събрани, рециклирани и оползотворени битови отпадъци, образувани на територията на общините от сдружението. По-голямата част от дейностите вече са извършени, проведени са обществени поръчки и сключени договори. Изградени са предвидените сгради и съоръжения, доставени са апаратура и оборудване. Готови са площадките за компостиране и за сепариране, складовете за компост и за сепарирани отпадъци, площадка за подситова фракция, пречиствателно съоръжение, КПП с автомобилна везна, площадка за измиване, трафопост, административна сграда. Закупени са: трактор, две ремаркета, мини товарач, челен товарач, 6 контейнера с вместимост от 30 куб.м., мотокар, 118 контейнера за разделно събиране на отпадъци с вместимост от 1,1 куб.м, два специализирани автомобила за транспортиране на разделно събрани отпадъци с надстройка с общ обем 16 куб.м. В отговор на въпрос от участниците в събитието Недим Тахиров уточни, че към момента постъпващите годишно в депото отпадъци от седемте общини са между 45 000 и 51 000 тона – битови, зелени, строителни и производствени. Капацитетът на новите инсталации позволява преработване годишно на 31 000 тона битов отпадък и 6 000 тона зелен отпадък, което означава 50% намаляване на депонираните битови отпадъци.

Заместник-кметът Добрин Добрев допълни, че по изпълнение на проекта са останали няколко заключителни мероприятия, които се очаква да се реализират до средата на юли и в края на месеца документацията да се изпрати към Управляващия орган.

Източник: Вестник “Екип 7”

Подобни публикации

Back to top button