Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЗдравеНовиниТОП новини

Областна комисия обсъжда здравната карта на област Разград

Областна комисия, определена от Министъра на здравеопазването за изготвяне на здравна карта на област Разград заседава днес в сградата на Областна администрация.

В заседанието участваха представители на Регионалната здравна инспекция, Районната здравноосигурителна каса, Районната колегия на Български лекарски съюз, Районна колегия на Български зъболекарски съюз, на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, представител на организации за защита на правата на пациентите, както и представител на общините на територията на област Разград.

Срещата откри областният управител Владимир Димитров, който каза, че очаква от участниците, да вземат най-добрите решения, с които да допринесат за подобряване на здравеопазването в областта ни.

Директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Ася Генева представи работен вариант на Областната здравна карта, който беше обсъден от участниците в заседание. Тя уточни, че последно Областната здравна карта е разработвана през 2018 година, като актуализацията сега е свързана с намаляване на населението в областта.

Документът е изготвен съгласно съобразно утвърдена Методика от министъра на здравеопазването. Тя дава отговор за потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. С Картата се определя нуждата на териториално ниво от лекари, специалисти по дентална медицина и други медицински лица на ниво здравеопазване.

В Картата се залага като необходим минимален брой 67 практики по обща медицина, при сегашни сключени 43 договора с РЗОК и 101 практики за дентална медицина при сключени 73 договора с РЗОК към този момент. Това показва ниска осигуреност с общопрактикуващи лекари и стоматолози.

Заложеният брой на лекари – специалисти в извънболничната медицинска помощ по клинични специалности е съобразен с броя на сключените към момента договори с РЗОК – Разград.

Заложеният брой на медицинските специалисти е 120 лекари-специалисти, 227 специалисти по здравни грижи, като се отчита голям недостиг.

Определен беше броят на активните легла за болнично лечение – 464. Направена беше констатация, че за последните години средната заетост е 40-43%.

Не се предвижда преструктуриране на лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Разград или тяхното закриване. По отношение на спешната помощ се запазват центърът за спешна медицинска помощ в Разград, и филиалите в Исперих, Кубрат Лозница и Цар Калоян.

При планирането комисията се съобрази с необходимостта от осигуряване достъп до медицинско обслужване на населението, живеещо в труднодостъпни и отдалечени райони в областта.

Комисията, под председателството на Областния управител Владимир Димитров намери оптимални решения в посока осигуряване на достъп на населението до медицинско обслужване и качествени здравни грижи.

Предстои Здравната карта на област Разград да бъде утвърдена и изпратена в Министерството на здравеопазването и да стане част от Националната здравна карта.

Източник: Разград.нюз

Подобни публикации

Back to top button