Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

84.2% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет

Резултатите от проведеното през 2023 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 84.2% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет, при средно 88.5% за страната. Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава намаление на този показател от 1.9 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет област Разград заема 15-то място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област София (столица) – 95.8%, а най-нисък в област Монтана – 74.5%.

През 2023 г. 74.2% от лицата в област Разград на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично, при средно 79.8% за страната. В сравнение с 2022 г. този показател за област Разград намалява с 5.4 процентни пункта. По области най-висок е относителният дял на лицата, използващи регулярно удобствата на глобалната мрежа в област София (столица) – 92.0%, а най-нисък в област Монтана – 63.2%.

В област Разград жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 75.9 и 72.7%.

Докато 100.0% от лицата с висше образование в област Разград използват редовно глобалната мрежа, то само 37.5% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През последните 12 месеца 14.8% от лицата в област Разград са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции, при средно 29.7% за страната. По този показател област Разград заема 24-то място сред областите в страната.

През 2023 г. 44.6% от лицата в област Разград са купували стоки и услуги онлайн за лични цели, при средно 45.2% за страната. Най-висок е този показател в област София (столица) – 63.9%, а най-нисък в област Ямбол – 17.4%.

Новини Разград, Исперих, Кубрат и областта

Подобни публикации

Back to top button