Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

В село Богданци ще се изгради птицеферма по европроект

Бенефициентът „Голд Барн” ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери, находяща се в УПИ – XI -377 кв. 52, по плана на село Богданци, община Самуил, област Разград”.

Той се подкрепя от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Бюджетът на инвестицията е 1 955 208.99 лева, от които 977 604.48 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалата част – собствено участие на фирмата.

Дейностите предвиждат изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери, технологично оборудване за отглеждането им и изграждане на хибридна система за отопление с енергия от възобновяеми източници.

Очаква се всички дейности да приключат най-късно до средата на 2025 година.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУв България.

Източник: ОИЦ – Разград | eufunds

Подобни публикации

Back to top button