Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

В КУБРАТ СЪЗДАВАТ ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

„Сортови семена” ЕАД изпълнява проект „Изграждане на животновъдна ферма и модрнизиране на стопанството” с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Общата стойност на инвестицията е в размер на 1 280 481.47 лева, от които 640 240.70 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите са собствено участие на получателя на евросредствата.

Проектните дейности предвиждат изграждане и оборудване на ферма с капацитет от 125 овце и 125 кози, както и закупуване на иновативна и щадяща околната среда техника –автоматизирани доилни системи, дигитализирана сеялка, култиватор, лека дискова брана и сеячка.

Очаква се проектът да завърши през първата половина на 2025 година.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУв България.

Източник: ОИЦ – Разград | eufunds

Подобни публикации

Back to top button