Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПолитикаТОП новини

Перспективите за развитие пред Разград и областта обсъдиха участниците в местна конференция по проект „Европа в България: Общо Бъдеще“

Местна конференция по проект “Европа в България: Общо бъдеще”, изпълняван от Българската телеграфна агенция (БТА) с подкрепата на Европейската комисия, се състоя днес в Разград. На нея представители на местната власт и експерти очертаха перспективите и стратегиите за развитие на областта като част от Северен-централен район на планиране, политиката на сближаване за новия програмен период 2021-2027 г., както и постигнатите резултати и добри практики от предишния програмен период 2014-2020 г.

В дискусията участие взеха областният управител Драгомир Златев, Светлин Симеонов, директор на дирекция “Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в областната администрация в Разград, Добрин Добрев – заместник-кмет на Община Разград, заместник-кметовете на община Исперих – Аксел Кючюк, на Завет – Ертан Бахар, на Самуил – Севим Рамаданова, и на Цар Калоян – Белгин Хюсеин. Участват още Данаила Савова – директор на дирекция в община Лозница, управителят на Областния информационен център в Разград Юлиян Данаилов и директорът на фирма “Иноксис” Радомир Рашков.

Домакин на днешната дискусия бе Художествената галерия “Проф. Илия Петров“ в Разград, тъй като БТА все още няма свой пресклуб в областта. Галерията е един от обектите, реновирани и обновени от Община Разград по европейски проект. Модератор на разговора бе кореспондентът на БТА за областта Садет Кърова.

България е част от европейското семейство

Приветствие към всички присъстващи на форума отправи областният управител на Разград Драгомир Златев. “Ние сме част от Европейския съюз не само географски и исторически, а сме част от европейското семейство”, отбеляза той пред участниците на форума. Златев благодари на всички експерти и представители на местната власт, които се включват в днешната дискусия по политиките на сближаване, в търсене на изпълнение на приоритетите на Европейския съюз.

Областният управител отбеляза важната роля на всички общини в областта, на които също благодари, че са направили всичко възможно европейските проекти и добрите резултати от тях да стигнат до всички заинтересовани страни в областта.

Устойчиво социално-икономическо развитие на региона

„Реализирането на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) и оперативните програми в област Разград допринасят за устойчиво социално-икономическо развитие на областта“, каза Светлин Симеонов, директор на дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация – Разград.

Симеонов посочи, че подкрепата за реализиране на тези планове и на оперативните програми в област Разград се осъществява чрез организиране на информационни събития за бизнеса, за доставчици на социални услуги и за граждани. По думите му подкрепата се изразява също и чрез участия във форуми и разпространение на актуалната информация, представена в тях сред заинтересованите страни в област Разград.

Над 40 милиона лева договорен ресурс за община Разград

Над 40 милиона лева е договореният финансов ресурс по оперативните програми в община Разград, посочи заместник-кметът на общината Добрин Добрев.

Общо 22 са проектите, финансирани по оперативните програми в периода 2014-2020 година, по които Община Разград е водещ кандидат: Седем са проектите по ОП “Региони в растеж”, осем по ОП “Развитие на човешките ресурси”, по ОП за храни и/или основно материално подпомагане проектите са три, също толкова са по ОП “Добро управление”, а по ОП “Околна среда”, проектът е един, но изключително мащабен и стратегически за развитието на цялата област, посочи Добрев.

Сред добрите практики той открои резултатите по проект “Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, по който е подобрена материалната база и социалната инфраструктура в 13 детски и учебни заведения и други проекти.

Едва 18 на сто от европейските средства са достигнали до Северна България

Едва 18 процента от европейските средства са стигнали до Северна България, коментира  Юлиян Данаилов, управител на Областен информационен център – Разград.

Пред участниците в дискусията Юлиян Данаилов изнесе данни, от които стана известно, че над 40 на сто от средствата за бизнеса, които предоставя Европейският съюз, са привлечени в София. Според него през последните 15 години и през двата програмни периода концентрацията на средствата в столицата и други големи градове на страната е довела до задълбочаване на регионалните различия.

Според Юлиян Данаилов европейското финансиране представлява около 5 на сто от брутния вътрешен продукт на страната. “То не е заместващо на националните политики, а допълващо тяхното въздействие”, припомни експертът.

Развитие на социалната инфраструктура в Исперих

В община Исперих най-много са реализираните проекти в социалната инфраструктура, стана известно от думите на Аксел Кючюк, заместник-кмет на общината.

През програмния период 2014-2020 година общината е сключила 30 договора  за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми на ЕС и Програмата за развитие на селските райони на стойност над 14 милиона лева. Той посочи, че скокът на цените в строителството принуди общината да прибегне до актуализиране на количествено-стойностните сметки на строителните дейности по 6 проекта, за да успее да намери изпълнители на предвидените дейности, а дофинансирането в размер на близо 500 000 лева ще бъде осигурено от общинския бюджет. В сферата на социалните услуги и социалната инфраструктура са реализирани 18 проекта на стойност 8 702 875 лева.

Проекти за над пет милиона лева е осъществила Община Лозница

Проектите, осъществени от Община Лозница през програмен период 2014 – 2020 г., са на обща стойност 5 049 008 лева. Данните изнесе Данаила Савова, директор на дирекция „Местно развитие и екология, устройство на територията и стопански дейности“ в Община Лозница. Като добри примери тя посочи реализацията на редица проекти, сред които „Осигуряване на топъл обяд за Община Лозница“, „Ръка за ръка“, Активирани и мотивирани младежи от Община Лозница“, „Изграждане на спортна инфраструктура“, „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа“ и други.

Европейски средства за по-качествен живот в Община Самуил 

Община Самуил разчита на европейските средства за по-качествен живот на хората, коментира заместник-кметът Севим Рамаданова.

През програмен период 2014-2020 г., общината е реализирала 14 проекта, финансирани по оперативните програми и Програмата за развитие на селските региони в периода 2014 – 2020 година на приблизителна стойност 5 000 000 лева. Рамаданова открои няколко проекта, предимно със социална значимост.

Община Завет се похвали с мащабна инвестиционна програма

Програмен период 2014-2020 г. е периодът на най-мащабната инвестиционна програма, изпълнявана от Община Завет, отбеляза заместник-кметът Ертан Бахар. Той подчерта, че Община Завет се е възползвала от финансиране по различни програми, като най-същественото влияние върху местните публични инвестиции има финансирането по Програмата за развитие на селските райони.

Топъл обяд и укрепване на административния капацитет в Община Цар Калоян

За новия програмен период продължават програмите за топъл обяд, грижа в дома и укрепването на капацитета на общинската администрация, коментира заместник-кметът на Община Цар Калоян Белгин Хюсеин.

Пред участниците на форума той представи програмите и проектите, по които Община Цар Калоян е получила финансиране от Европейския съюз в предходния програмен период 2014 – 2020 г.

“Сред тях е осигуряването на топъл обяд, което се реализира от 2016 г. Проектът е в размер на 120 000 лева. Обхванати са 60 души“, разказа заместник-кметът.

Белгин Хюсеин акцентира още върху проект за “Достъп до заетост и насърчаване на уязвими групи в Цар Калоян”, реализиран по Програма за развитие на човешките ресурси, където са усвоени средства в размер на 80 000 лева. По Програмата за развитие на европейските райони е извършена реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в общината. Включени са 11 улици в две населени места, а стойността на финансирането е 1 256 000 лева, стана известно от думите на заместник-кмета.

Фирмите, които не се възползват от европейско финансиране, изостават

Фирмите, които не се възползват от европейското финансиране, изостават, смята управителят на фирма “Иноксис” Радомир Рашков.

Рашков каза, че “Иноксис” е специализирана в производство и монтаж на индустриално оборудване. Той допълни, че някои от големите проекти, които фирмата е реализирала, са тясно свързани с финансиране по европейските програми.

“Още през 2014 г. разбрахме, че без технологична модернизация не бихме могли да просперираме. Европейското финансиране е един от основните инструменти за това. То е достъпно за всички и ако ти не участваш, постепенно ще изостанеш”, каза Рашков. Той допълни, че кандидатстването по европроекти не изисква огромен административен капацитет и препоръча използването на външни консултанти.

Рашков посочи, че голяма част от европарите за бизнеса са фокусирани върху т. нар. дълготрайни материални активи.

Основната цел на реализирания от БТА проект е да предоставя информация на широката общественост за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз (ЕС), за резултатите на местно ниво и възможностите през програмен период 2021-2027 г.

Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button