Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПолитика

Община Разград ще подобрява капацитета си с евросредства

Община Разград ще подобрява капацитета си с евросредства. Това ще стане с изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Разград”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съобщиха от Областния информационен център. Общата стойност на проекта е 276 360 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ.

Целта е да се повиши капацитета в областите на планирането, администрирането и доставката на социалните услуги в интерес на местните общности, съобразно актуалните им потребности и специфични нужди. Дейностите ще се осъществят на територията на общинския център, както и в общо 19 населени места, в които възможностите за достъп до социални и здравни услуги са ограничени и недостатъчни.

В рамките на проекта ще бъдат създадени три нови работни места за оказване подкрепа на служителите, ангажирани с изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП) за предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на хората от най-уязвимите групи от населението. Ще бъдат организирани обучения и супервизии на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗСУ ЗХУ и ЗЛП. В обученията ще бъдат включени новонаетите служители, длъжностни лица от Отдел „Социални услуги и Здравеопазване” на общинската администрация, както и директори на социални услуги и техни специалисти. Проектните дейности ще продължат 24 месеца и ще завършат през март 2025 година, посочват от ОИЦ-Разград.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button